Retourproces

Retourproces

Mocht u niet tevreden zijn met het aangekochte product, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst uw bestelling herroepen.
Voor een soepele verwerking van uw retourzending, verzoeken wij u het retourformulier te gebruiken.
U kunt vervolgens de onderdelen retour zenden naar het adres dat u krijgt na het invullen van het formulier.
Het bedrag van het product, en bij volledige retournering de verzendkosten heen, wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug op uw rekening gestort.

Geef hier aan wat voor u van toepassing is:

   Retour-aanvraag U heeft een product ontvangen dat u wilt retourneren. Na ontvangst kunt u dit binnen 14 dagen aangeven. Gebruik hiervoor de retouraanvraag.
  Statiegeld-aanvraag  U heeft een onderdeel waar u statiegeld voor heeft betaald.
Door dit formulier in te vullen kunt u het oude onderdeel retourneren om het statiegeld bedrag terug te ontvangen.
   Reparatie aanvragen U heeft een onderdeel dat binnen de garantie termijn defect is geraakt.
Door dit formulier in te vullen, start u de reparatie aanvraag.
   Revisie-aanvraag U heeft een versleten onderdeel dat revisie nodig heeft. 
De volgende producten kunt u laten reviseren door ERA-Benelux:
  • Stuurhuis
  • Stuurkolom
  • Stuurbekrachtigingpompen
  • remklauw
  • Aandrijfassen
  • Airco Compressoren

 Katalysator rebuilden Mocht een katalysator niet te koop zijn, kunt u uw oude katalysator laten rebuilden. Deze wordt opnieuw voorzien een binnenwerk. Ook eventuele flexibele delen en slechte delen worden vervangen.

 

 Roetfilter reinigen Als het roetfilter verstopt zit, kan deze in veel gevallen gereinigd worden.

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (link op deze pagina), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Download het model retourformulier.